2015. júl 03.

Mi történt eddig a VDSzSz Szolidaritás megújítása címén?

írta: FSZDL
Mi történt eddig a VDSzSz Szolidaritás megújítása címén?

Bárány Balázs Péter és védence, Halasi Zoltán, a „tehetséges fiatal srác” elnökjelölt a május 7-i elnökválasztási puccs óta minden fórumon a VDSzSz Szolidaritás megújításáról papolnak.

Ők, - akik a VDSzSz Szolidaritás elmúlt legalább tizenöt évének valamennyi döntése előkészítésében és megvalósításában aktívan részt vettek, - úgy tesznek, mintha most érkeztek volna a holdról, és semmi közük nem volna ahhoz, amit most olyan nagy vehemenciával támadnak.

Nézzük csak sorban, mivel újítják meg a VDSzSz Szolidaritást?

650-logo.gifA munkavállalói érdekvédelem tárgyában egy hatalmas előrelépést és megújulást hozott az a VDSzSz Szolidaritásnál eddig ismeretlen módszer, hogy a küldöttgyűlés után közvetlenül, - testületi döntés nélkül-, a Központban foglalkoztatott hat munkatársat, köztük a Küldöttgyűlés által megválasztott küldöttgyűlési ügyvezetőt, és magát Gaskó Istvánt is visszaküldték a munkáltatóhoz. Ez egyet jelent az utcára küldéssel, hiszen állásajánlatot egyikük se kapott. Lehet, hogy ez amiatt van, hogy ők a kirúgottak ügyében előzetesen egyeztettek a munkáltatóval? Mindenesetre a megújulóban levő VDSzSz Szolidaritás megmutatta a munkáltatónak, - hogyha esetleg eddig nem tudta volna- miként is kell a munkavállalókkal elbánni.

Ügyészségi beadványban megtámadták szakszervezeti szövetségüket, a VDSzSz Szövetséget, és a LIGA Szakszervezeteket, amelynek 24 éve a VDSzSz Szövetségen keresztül a tagjai, és amely az országos érdekegyeztetésben mindig előtérbe helyezte a vasutasok érdekeinek messzemenő képviseletét, és a VDSzSz Szolidaritás tagjainak a LIGA tagságból csak előnyük származott.

Ugyancsak megtámadták a Munka Világa Alapítványt, amely több száz millió forintos támogatást nyújtott annak érdekében, hogy a VDSzSz társtulajdonosa lehessen az Ajtósi Dürer sori székháznak. Megtámadták a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványt, amely az üdültetés népszerűsítéséért jelentős díjazást fizetett a VDSzSz Szolidaritásnak és a VDSzSz Szövetségnek, és az érdeklődő tagok mindegyike az Alapítvány segítségével csaknem ingyenes üdülést vehet igénybe, mely az üdülést igénybe vevők részére több százmillió forintos támogatást jelent.

Bejelentést tettek a LIGA Akadémia Alapítvány ellen is, amely amellett, hogy színvonalas képzéseket szervezett a VDSzSz Szolidaritás tisztségviselőinek, munkalehetőséget adott a VDSzSz Szolidaritás néhány munkavállalójának is.

Tönkre akarják tenni a VDSzSz Szövetséget azzal, hogy a szövetségi tagdíj megfizetését megtagadják, nem fogadták el a Szövetség költségvetését. Megakadályozzák a Szövetség döntéseinek meghozatalát, ellehetetlenítik a Szövetség működését.

A VDSzSz Szolidaritás megújulása jegyében Bárány Balázs Péter a LIGA Tanács ülésein botrányos magatartást tanúsított. Az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete mandátumával, minden rendreutasítás ellenére a VDSzSz Szolidaritás lejáratásán munkálkodott.

A LIGA Szakszervezetek által elnyert projektek kapcsán tett ügyészségi bejelentésben színlelt munkaszerződésekkel vádoltak meg több munkavállalót, Még szerencse hogy Halasi elnökjelölt havonta nyolcszázezer forint összegű munkabérét nem színlelt szerződés alapján vette fel. Az is örvendetes, hogy Bárány Balázs Péter legalább a lányát nem szerepeltette a támadott munkavállalók sorában.

Feljelentést tettek,- persze ezt is a VDSzSz Szolidaritás megújítása jegyében, és teljesen jóhiszeműen - ismeretlen tettes ellen a VDSzSz Szolidaritás szerintük elkülönített számlán levő sztrájkalapja eltűnése tárgyában, miközben ők szavazták meg, hogy a VDSzSz  Szolidaritás kölcsönt nyújtson a LIGÁ-nak. 

Rágalmazás miatt feljelentették a 20 éven át Bárány legjobb barátjának mondott Gaskó Istvánt, sőt a vele interjút készítő újságírót is, aki csak lehetőséget teremtett nekik arra, hogy Gaskó István kijelentéseire reagálhassanak.

A VDSzSz Szolidaritás életében valóban új jelenség, hogy a VDSzSz Szövetség által üzemeltett honlapon Gaskó István elnökjelölt programja nem jelenhetett meg, ugyancsak merőben új jelenség az is, hogy a tagság körében csak az egyik elnökjelölt fejtheti ki az álláspontját.

Megakadályozzák, hogy Gaskó István védekezni tudjon az őt ért támadások és hazug vádak ellen. Úgy gondolják, hogy a karaktergyilkosság is a megújulás része.

A MÁV Zrt. Felügyelőbizottságából Gaskó István visszahívását kezdeményezték a Központi Üzemi tanácsnál. A KÜT azonban indítványukat elutasította.

Új az is, hogy félelem és bizalmatlanság uralkodott el azok körében, akik vélt vagy valós függő viszonyban vannak a tisztogató alelnökkel és az elnökjelölttel.

A VDSzSz Szolidaritás megújulásának jele lehet az is, hogy az előző küldöttgyűlési puccsot követően – nyilván a következő küldöttgyűlés főpróbájaként - a Vezérigazgatósági Alapszervezet taggyűlését is megpuccsolták. Annyira rettegtek attól, hogy számításukba valami hiba csúszik, hogy az alapszervezet taglétszámát gyorsan megduplázták. Hoztak legalább harminc szavazót, hogy a döntés minden kétséget kizáróan számukra megfelelő legyen. Még azt is megakadályozták, hogy az alapszervezet valódi tagjai az ülésen szót kapjanak.

A megújuló VDSzSz Szolidaritás új vezetésének  a tagság érdeke már egyáltalán nem fontos, hathatós közreműködésükkel sikerült elérni, hogy éppen azok a célok nem valósulhatnak meg, amelyek elérése érdekében a szakszervezet létrejött.

És akkor hab a tortán: A megújulást hirdető, ennek ürügyén mindent és mindenkit feljelentő tiszta kezű érdekvédők csak a saját házuk táján nem söpörtek. Így történhetett meg, hogy a VDSzSz Szolidaritás által elnyert TÁMOP-os projektekben az ő közreműködésükkel megvalósított, visszaéléseket alátámasztó bizonylatokat találtak, amely természetesen nem maradhat kivizsgálás nélkül.

Lukácsi Bálint

Szólj hozzá

VDSzSz Gaskó Szakszervezetek