2014. nov 06.

A Norvég Alapról

írta: FSZDL
A Norvég Alapról

A LIGA Szakszervezetek, mint civil szervezet, a Szociális dialógus kibővítése különböző szinteken című projektjének záróeseménye kapcsán megállapítja, hogy a norvég alapokból finanszírozott projekt pozitívan járult hozzá a magyarországi dialógus újraélesztéséhez, illetve megindításához.

innovation_norway_logo.pngA projekt keretében elvégzett tevékenységek, a konferenciák, ágazati szemináriumok, munkáltatókkal közös megbeszélések illetve a széles körben terjesztett kiadványok segítséget jelentettek a munkavállalóknak és szervezeteiknek abban, hogy ismereteiket bővítsék, hogy megerősítsék saját szervezeteiket, és kapcsolatokat építsenek ki érdekeik védelmére, demokratikus szervezkedésük megerősítésére.

A szakszervezetek ebben a projektben „saját lábukon álló, alulról önerővel szerveződő csoportokba tömörültek”, szabadon dönthettek a saját terveiket tükröző projektek végrehajtásáról. A norvég partnereik számukra – a projekt anyagi bázisát megteremtő pénzügyi keretek biztosításán túl – szakmai segítséget biztosítottak a jól működő norvég szociális párbeszéd bemutatásával, illetve azokkal a tapasztalatokkal, amelyeket évek hosszú során át, demokratikusan, és a partnerségi elv messzemenő figyelembe vételével hazájukban gyűjtöttek.

Szólj hozzá

érdekegyeztetés társadalmi párbeszéd munkáltatók MSZOSZ Norvég LIGA Munkástanácsok szociális párbeszéd